07/01/2021 09:25:42

Quản lý sản phẩm chi tiết và chính xác nhất

- Khả năng đáp ứng quản lý số lượng lớn mặt hàng với nhiều đơn vị tính khác nhau như hộp, lọ, lô,...

- Quản lý toàn bộ số lượng hàng có trong kho theo số lượng, khối lượng, nhà cung cấp,...

- Quản lý mọi thông tin về các loại hàng hóa bằng mã vạch thông minh.

- Cho phép tra cứu, tìm kiếm thông tin sản phẩm theo trường lọc.

- Thống kê chính xác số lượng xuất – nhập -tồn mỹ phẩm.