07/04/2021 21:40:28

Quản lý marketing

- Quản lí đội marketing theo từng chiến dịch để đánh giá chất lượng chiến dịch cũng như tối ưu quảng cáo

Tạo và quản lý các chương trình tích điểm và phát hành thẻ khách hàng thân thiết.

- Theo dõi, kiểm soát số lượng các mã khuyến mại đã áp dụng của chuỗi cửa hàng.

- Đồng bộ thời gian, phạm vi áp dụng khuyến mại cho tất cả các chi nhánh.

- Tạo và quản lý các chương trình khuyến mãi, marketing theo từng thời điểm, theo từng đối tượng khách hàng.