07/04/2021 21:45:07

Quản lý đội Telesale

- Quản lí đội telesale theo tỉ lệ phần trăm đơn hàng hàng công, đơn hàng không thành công

Kiểm soát chất lượng chốt đơn của từng nhân viên, đưa ra chiến lược chăm sóc khách hàng phù hợp

- Toàn bộ thông tin sẽ được bảo mật 1 cách tuyệt đối, nhân viên telesale gọi điện, chốt đơn trực tiếp trên phần mềm qua công cụ tích hợp