07/04/2021 21:43:53

Quản lý CTV

- Quản lí đội CTV để đánh giá chất lượng cũng như khen thưởng các CTV xuất sắc

CTV có thể xem số lượng đơn và lên đơn trực tiếp

- Phân quyền cho từng CTV, triết khấu theo đơn

- Kiểm soát được số lượng lớn CTV mà không cần nhân viên kiểm soát 

- Triết khấu phần trăm đơn hàng theo từng chất lượng nhân viên, trả lương CTV rõ ràng và chính xác