07/04/2021 21:48:42

Báo cáo bán hàng chính xác đến từng kênh, từng chi nhánh

Phần mềm MIPI cung cấp hệ thống báo cáo đầy đủ, dễ hiểu bao quát toàn bộ hoạt động kinh doanh bao gồm: Doanh thu, lỗ lãi, tồn kho, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, doanh số chi tiết của từng nhân viên, từng mặt hàng/nhóm hàng hóa…

- Các báo cáo được thể hiện trực quan, sinh động như biểu đồ, bản đồ có thể quản lý bằng ứng dụng trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi.

- Quản lý chuỗi cửa hàng  từ tổng quan đến chi tiết. Dễ dàng quản lý cửa hàng từ xa ngay trên thiết bị di động.

- Kết nối phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp giúp cấp quản lý dễ dàng kiểm soát tất cả vấn đề phát sinh từ khi làm việc với nhà cung cấp đến khi bán hàng, quản lý thông tin khách hàng.

- Cho phép xem báo cáo mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị.